<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Användarvillkor

Introduktion

Dessa användarvillkor gäller mellan dig som användaren av den här hemsidan (inklusive sub-sidor om de inte uttryckligen är uteslutna enligt deras egna användarvillkor), och PriceBeam Ltd som ägaren av hemsidan. Var god läs följande användarvillkor noggrant då de påverkar dina lagliga rättigheter. Ditt godkännande och acceptans av att vara bunden till dessa användarvillkor anses gälla från och med att du använder hemsidan för första gången. Om du inte går med på att vara bunden till dessa villkor bör du sluta använda hemsidan direkt.

I dessa villkor syftar användare eller användaren på en tredje part som får tillgång till hemsidan och inte är antingen (i) anställd hos PriceBeam Ltd och agerar i samband med anställningen, eller (ii) engagerad som konsult eller på annat vis utför en tjänst åt PriceBeam Ltd och använder hemsidan i samband med utförandet av sådana tjänster.

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda den här hemsidan. Genom att använda hemsidan och gå med på dessa villkor representerar och garanterar du att du är minst 18 år gammal.

Intellektuell egendom och godtycklig användning

1. Allt material på den här hemsidan, såvida inte uppladdat av användare, tillhör PriceBeam Ltd, våra samarbetspartners eller andra relevanta tredje parter. I dessa villkor syftar material på all text, grafik, bilder, ljud, video, mjukvara, datasammanställningar, sidlayout, kod och mjukvara, och alla andra former av information som kan lagras på en dator som finns i någon form på den här hemsidan, inklusive sådant material som har laddats upp av användare. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du att sådant material är skyddat enligt copyright, varumärkesskydd, databasrättigheter, och andra rättigheter kring intellektuell egendom. Inget på denna sida ska anses utgöra ett tillstånd, direkt eller indirekt, till någon form av lisens eller rättighet att använda något varumärke, logo eller tjänstemärke som visas på sidan utan ägarens skriftliga tillstånd.

2. Du får för eget personliga, icke-kommersiella bruk göra följande:

a. ta emot, visa och titta på innehållet på din dataskärm.

3. Du får inte på annat vis reproducera, ändra, moddifiera, kopiera, distribuera eller använda för kommersiellt syfte något av materialet utan tidigare skriftligt tillstånd frånn PriceBeam Ltd.

Förbjuden användning

4. Du får inte använda hemsidan för något av följande:

a. på sätt som leder till, eller kan leda till, skada av hemsidan eller som påverkar en annan persons användning eller njutning av hemsidan;

b. på något sätt som på något vis är skadligt, olagligt, missbrukligt, kränkande, hotande eller på annat vis stötande, eller som bryter mot gällande lagar, stadgar eller orderer från staten;

c. skapa, skicka eller lagra elektroniska kopior på materialet skyddat av copyright utan tidigare tillstånd från ägaren.

Registrering

 5. Du måste säkra att uppgifter som du anger vid registrering eller vida andra tillfällen är korrekta och fullständiga.

6. Du måste omedelbart informera oss om ändringar I den information som du angett när du registrerat dig genom att uppdatera dina personliga uppgifter för att säkra att vi kan kommunicera med dig effektivt.

7. Vi får blockera eller avbryta din registrering när som helst oavsett rimlig anledning eller om du bryter mot dessa användarvillkor.

8. Du får avsluta din registrering när som helst genom att informera oss i skrift till den adress som anges i slutet av dessa användarvillkor. Om du gör detta måste du omedelbart sluta använda hemsidan. Avregistrering eller blockering påverkar inte dina lagliga rättigheter.

Länkar till andra hemsidor

9. Den här hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor. Om det inte uttryckligen anges så är dessa sidor inte under PriceBeam Ltd:s kontroll eller under kontroll av våra samarbetspartners.

10. Vi antar inget ansvar för materialet på sådana hemsidor och ansvarar inte för någon som helst form av förlust eller skada som uppstår till följd av användning av dem.

11. Att en länk till en annan hemsida finns på den här hemsidan utgör inte någon form av bifall av själva hemsidan eller de som står bakom den.

Integritets- och Cookiepolicy

12. Användning av hemsidan styrs även av vår integritetspolicy och vår cookiepolicy som är inbakade i dessa användarvillkor genom denna referens. För att se integritets- och cookiepolicyn, klicka på följande länk: www.pricebeam.com/integritet .

Hemsidans tillgänglighet och friskrivningar

13. Alla nätfunktioner, verktyg, tjänster eller information som PriceBeam Ltd gör tillgänglig genom hemsidan (tjänsten) ges ”som den här” och ”som tillgänglig”. Vi ger inga garantier på att tjänsten är felfri. Till den maximala gräns som lagen tillåter ger vi inga garantier (uttryckligen eller indirekt) på lämpligheten för ett specifikt syfte, informationens korrekthet, kompatibilitet eller kvalitet. PriceBeam Ltd har inga krav på sig att uppdatera informationen på hemsidan.

14. Medan PriceBeam Ltd vidtar rimliga åtgärder för att säkra att hemsidan är felfri, samt fri från virus eller annan skadlig mjukvara, så ger vi inga garantier gällande detta och användaren tar eget ansvar för sin säkerhet och säkerheten gällande personliga uppgifter och deras datorer.

15. PriceBeam Ltd tar inget ansvar för avbrott eller hemsidans kontinuerliga tillgänglighet.

16. PriceBeam Ltd förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort vilken som helst del av hemsidan (eller hela hemsidan), inklusive men inte begränsat till, produkter och/eller tjänster. Dessa villkor ska fortsätta gälla för alla ändrade delar av hemsidan om inget annat uttryckligen anges.

Ansvarsbegränsningar

17. Inget i dessa villkor ska: (a) begränsa eller exkludera vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personliga skador som resulterar från oaktsamhet; (b) begränsa eller exkludera vårt eller ditt ansvar för beddrägeri eller olaglig missrepresentering; eller (c) begränsa eller exkludera något av vårt eller ditt ansvar som på något vis inte är tillåtet under gällande lagar.

18. Vi kan inte hållas ansvariga för dig gällande eventuella förluster som sker bortom vår kontroll.

19. Till den maximala utsträckning ssom lagen tillåter har PriceBeam Ltd inget ansvar för något av följande:

a. företagsförluster, så som förlorad vinst, inkomst, förtjänst, förväntade besparingar, företag, kontrakt, goodwill eller andra kommersiella möjligheter;

b. förlust av eller skada på data, databas eller mjukvara;

c. särskilda, indirekta eller följdaktliga, skador eller förluster.

Övrigt

20. Du får inte flytta över några av dina rättigheter enligt dessa villkor till en annan person. Vi får flytta över våra rättigheter enligt dessa villkor där vi rimligen anser att dina rättigheter inte kommer att påverkas.

21. Dessa användarvillkor kan modifieras av oss med jämna mellanrum. Sådana ändringar gäller på hemsidan från och med det datum då de publiceras. Användare bör kolla upp användarvillkoren med jämna mellanrum för att säkra kännedom om den aktuella versionen.

22. Dessa användarvillkor tillsammans med Integritetspolicyn och Cookiepolicyn utgör hela avtalet mellan parterna och står över alla eventuella tidigare diskussioner, överenskommelser eller annat som kan ha skett gällande användarvillkoren.

23. Storbritanniens “Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999” ska inte gälla för dessa villkor och inga tredje parter kommer att ha någon rätt att förlita sig på någon av klausulerna i dessa användarvillkor.

24. Om en domstol eller kompetent auktoritet upplever att en klausul eller del av klausul i användarvillkoren inte gäller, är olaglig eller inte kan genomföras så ska den klausulen eller deln av klausul anses vara raderad, och giltigheten av restan av villkoren ska inte påverkas.

25. Om inget annat är överenskommet så ska ingen försening, handling eller brist på handling av endera part anses vara en friskrivning.

26. Dessa användarvillkor ska skötas och gälla i enlighet med engelsk lag. Alla eventuella tvister ska lösas endast i enlighet med engelsk lag och genom det engelska rättssystemet.

PriceBeam Ltd uppgifter

27. PriceBeam Ltd är ett företag med säte i England och Wales och registreringsnummer 10155950, vars registrerade adress är 17 Marryat Road, London SW19 5BB, Storbritannien, och företaget driver hemsidorna www.pricebeam.com, www.pricebeam.co.uk, www.pricebeam.se, www.pricebeam.dk, www.pricebeam.de, www.pricebeam.es.

Du kan kontakta PriceBeam Ltd via E-post på info@pricebeam.com.