<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

MARKNADSUNDERSÖKNING VÄRDEATTRIBUT

MARKNADSUNDERSÖKNING VÄRDEATTRIBUT

 

Undersök hur dina kunder i en given marknad värdesätter produkt- eller tjänstegenskaper. Beräkna vad den totala villigheten att betala är för nya kombinationer av funktioner som inte ännu har lanserats.

Lös olika prissättningsutmaningar:

 •  Sätt rätt pris istället för att behöva gissa.
 •   Optimera Värdebaserad Prissättning
 •   Förbättra Värdedriven Kommunikation
 •  Testa nya koncept för att se hur de påverkar kunders villighet att betala
 •  Konkurrenskraftig prispositionering
screenshot2
 

FINNS I 127 LÄNDER

Kör analyserna i 127 länder runt om i världen utan att lämna skrivbordet. PriceBeam tar hand om att hitta svarande, ställa rätt frågor på det lokala språket, tolka resultaten och leverera den slutliga analysen till dig.

 • Du definierar målmarknaden och beskriver produkten.
 • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
 • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
 • Kör och jämför resultat mellan länder som en del av internationella lanseringar eller prisökningar.
GlobalPrices

HUR FUNGERAR DET?

PriceBeams lösning utför omfattande marknadsundersökningar, samlar och analyserar data innan vi ger dig en detaljerad rapport om dina kunders betalningsvilja. Denna information ser till att du kan stå ut bland konkurrenterna, maximera vinsten, och sätta priser som säkrar ditt varumärkes positionering på sikt.

Definiera erbjudande & målgrupp

Du beskriver din produkt/tjänst på vår molnbaserade plattform och definierar marknad/målgrupp att utföra undersökningen på.

Utför Marknadsundersökning

Vi samlar in marknadsundersökningar för den specificerade produkten/tjänsten inom den definierade marknaden.

Analysering

Vi samlar in data och analyserar den.

Rapport

Vi rapporterar analysen och slutsatserna till dig i vår moln-baserade lösning.

Paket

PriceBeams lösningar kan vara svaret på en rad olika prissättningsutmaningar.
Card image icon

PriceBeam Essential - Konsumenter

 
Undersök snabbt vad dina kunder i en given marknad är villiga att betala för en produkt eller tjänst.
 
 • Konsumentinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Övergripande marknadsanalys
 • Existerande eller nya produkter
Card image icon

PriceBeam Advanced - Konsumenter

 
Utöka forskningen genom att analysera kunders betalningsvilja som helhet samt per segment.
 
 • Konsumentinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Övergripande marknadsanalys
 • Djupgående analys per segment
 • Existerande eller nya produkter
Card image icon

Business-to-Business

 

Förstå betalningsviljan bland företagskunder

 
 • Företagsinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Generell marknadsanalys
 • Djupgående analys per segment
 • Existerande eller nya produkter
 • PriceBeams panel eller egen panell
 

Vill du börja?

AttributesOutput

Which Product Features Are Valued By Your Customer?

PriceBeam's Value Attributes Research presents customers with a series of choices. Using choice-based conjoint analysis, we are able to determine the value customers put behind each tested feature.

 • Define the attributes yourself: e.g. brand, size, performance, packaging, price. Similarly, define the possible values (levels) for each product attribute.
 • Determine the optimal price for new products.
 • Run the analysis in a single market or across multiple countries
 • Detailed understanding of value drivers for existing products.
 • Ideal for managing price increases.

Test the Willingness-To-Pay For Products Yet To Be Launched

 

PriceBeam's Value Attributes methodology allows you to test new product concepts, and assesss how much customers are will to pay for each feature. Make solid product AND price decisions, using our conjoint-analysis-based research.

AttributesQuestion
 

Available in 127 countries

Run the analyses in 127 countries around the world without leaving your desk. PriceBeam takes care of finding respondents, asking the right questions in the local language, interpreting results, and delivering the final analysis to you.

 • You define the target market and describe the product.
 • PriceBeam finds the right respondents in each of the markets.
 • Run single-market assessments.
 • Run and compare results between countries, as part of international launches or price increases.
GlobalPrices