<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

ANALYSE AF PRODUKTEGENSKABERS VÆRDI

ANALYSE AF PRODUKTEGENSKABERS VÆRDI

 

Få indsigt i hvor megen værdi kunder lægger i individuelle produktegenskaber (attributter). Beregn den samlede betalingsvilje for nye produkter, som endnu ikke er i markedet.

Løs forskellige prisudfordringer:

 •  Fastsæt den optimale pris, i stedet for at gætte.
 •  Optimer værdi-baseret prisstrategi
 •  Optimer værdi-baseret kommunikation
 •  Test nye produktkoncepter for deres indflydelse på fremtidig betalingsvilje
 •  Prispositionering i forhold til konkurrenterne
screenshot2

HVORDAN FUNGERER PRICEBEAM?

PriceBeams løsning bruger en videnskabelig metode til at indsamle markedsdata og analysere resultater, og leverer en detaljeret rapport om dine kunders betalingsvilje. Resultaterne øger din konkurrenceevne, optimerer profitten og hjælper med at fastsætte den langsigtede prispositionering.

Definer målgruppen og beskriv produktet

Du beskriver dit produkt/service på vores online-platform, samt definerer målgruppen for markedsundersøgelsen.

Gennemførsel af dataindsamling

Vi indsamler svar og data omkring dit produkt indenfor den definerede målgruppe.

Analyse

Vi indsamler og analyserer data.

Rapportering

Vi sammenstiller en rapport med resultaterne og konklusionerne, og stiller denne til raadighed på vores online-platform.

Versioner

Vi sammenstiller en rapport med resultaterne og konklusionerne, og stiller denne til raadighed på vores online-platform.
Card image icon

PriceBeam Essential - Forbrugere

 
Få hurtigt indsigt i hvad forbrugerne i et bestemt marked er villig til at betale for et produkt eller service.
 
 • Forbrugerindsigt
 • Forstå betalingsviljen
 • Overordnet markedsanalyse
 • Eksisterende eller nyt produkt
Card image icon

PriceBeam Advanced - Forbrugere

 
Udvidet markedsundersøgelse med indsigt i betalingsvilje per kundesegment/kanal.
 
 • Forbrugerindsigt
 • Forstå betalingsviljen
 • Overordnet markedsanalyse
 • Detaljerede resultater per segment
 • Eksisterende eller nyt produkt
Card image icon

Business-to-Business

 

Få indsigt i betalingsviljen hos virksomhedskunder

 
 • Målgruppe: virksomheder
 • Understand willingness-to-pay
 • Overordnet markedsanalyse
 • Detaljerede resultater per segment
 • Eksisterende eller nyt produkt
 • PriceBeams kundepanel eller egen kontaktliste
 

Kom i gang med det samme?

AttributesOutput

Which Product Features Are Valued By Your Customer?

PriceBeam's Value Attributes Research presents customers with a series of choices. Using choice-based conjoint analysis, we are able to determine the value customers put behind each tested feature.

 • Define the attributes yourself: e.g. brand, size, performance, packaging, price. Similarly, define the possible values (levels) for each product attribute.
 • Determine the optimal price for new products.
 • Run the analysis in a single market or across multiple countries
 • Detailed understanding of value drivers for existing products.
 • Ideal for managing price increases.

Test the Willingness-To-Pay For Products Yet To Be Launched

 

PriceBeam's Value Attributes methodology allows you to test new product concepts, and assesss how much customers are will to pay for each feature. Make solid product AND price decisions, using our conjoint-analysis-based research.

AttributesQuestion
 

Available in 127 countries

Run the analyses in 127 countries around the world without leaving your desk. PriceBeam takes care of finding respondents, asking the right questions in the local language, interpreting results, and delivering the final analysis to you.

 • You define the target market and describe the product.
 • PriceBeam finds the right respondents in each of the markets.
 • Run single-market assessments.
 • Run and compare results between countries, as part of international launches or price increases.
GlobalPrices