<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

MARKNADSUNDERSÖKNING FÖR JÄMFÖRBAR VILLIGHET ATT BETALA

MARKNADSUNDERSÖKNING FÖR JÄMFÖRBAR VILLIGHET ATT BETALA

Ta snabbt reda på hur mycket dina kunder i en given marknad är villiga att betala över olika produkter och tjänster. Jämför resultat och analysera olika betalningsviljor.

Lös olika prissättningsutmaningar:

 •  Sätt rätt pris istället för att gissa.
 •  Implementera prisökningar mer effektivt.
 •  Sätt rätt priser på nya produkter.
 •  Testa nya produktkoncept för att se vilken påverkan de har på kundernas villighet att betala.
 •  Konkurrenskraftig prispositionering.
screenshot1
 

FINNS I 127 LÄNDER

Kör analyserna i 127 länder runt om i världen utan att lämna skrivbordet. PriceBeam tar hand om att hitta svarande, ställa rätt frågor på det lokala språket, tolka resultaten och leverera den slutliga analysen till dig.

 • Du definierar målmarknaden och beskriver produkten.
 • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
 • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
 • Kör och jämför resultat mellan länder som en del av internationella lanseringar eller prisökningar.
GlobalPrices

HUR FUNGERAR DET?

PriceBeams lösning utför omfattande marknadsundersökningar, samlar och analyserar data innan vi ger dig en detaljerad rapport om dina kunders betalningsvilja. Denna information ser till att du kan stå ut bland konkurrenterna, maximera vinsten, och sätta priser som säkrar ditt varumärkes positionering på sikt.

Definiera erbjudande & målgrupp

Du beskriver din produkt/tjänst på vår molnbaserade plattform och definierar marknad/målgrupp att utföra undersökningen på.

Utför Marknadsundersökning

Vi samlar in marknadsundersökningar för den specificerade produkten/tjänsten inom den definierade marknaden.

Analysering

Vi samlar in data och analyserar den.

Rapport

Vi rapporterar analysen och slutsatserna till dig i vår moln-baserade lösning.

Paket

PriceBeams lösningar kan vara svaret på en rad olika prissättningsutmaningar.
Card image icon

PriceBeam Essential - Konsumenter

 
Undersök snabbt vad dina kunder i en given marknad är villiga att betala för en produkt eller tjänst.
 
 • Konsumentinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Övergripande marknadsanalys
 • Existerande eller nya produkter
Card image icon

PriceBeam Advanced - Konsumenter

 
Utöka forskningen genom att analysera kunders betalningsvilja som helhet samt per segment.
 
 • Konsumentinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Övergripande marknadsanalys
 • Djupgående analys per segment
 • Existerande eller nya produkter
Card image icon

Business-to-Business

 

Förstå betalningsviljan bland företagskunder

 
 • Företagsinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Generell marknadsanalys
 • Djupgående analys per segment
 • Existerande eller nya produkter
 • PriceBeams panel eller egen panell
 

Vill du börja?

ComparativeWtP

Are Customers Willing To Pay More For Some Products Than Others?

PriceBeam's Comparative Willingness-to-Pay Research not only identifies the optimal price point for single product or service, but rather allows you to compare WtP across multiple products, both your own and that of the competition. The optimal price points are where the curves peak.

 • Compare up to 10 different products in one study.
 • Run the analysis in a single market or across multiple countries
 • Run it in 109 countries world-wide.
 • Get results for the overall market or broken down by customer segment.

What About The Competition?

Compare easily your own willingness-to-pay with that of the competition. Find out if your product is considered more valuable, the same or less valuable than the closest competition.

WTPOptimizationSegments
FVM1
 

Feature Value Matrix  

Understand consumers’ willingness-to-pay for different product features and use such insights to optimize your product offering through add-ons and identification of salient features wanted by your target customers.

With PriceBeam's Feature Value Matrix you can identify for which of your product features or benefits are customers willing to-pay, and how much. Understanding customer value of such attributes is essential in order to customize your product as necessary, wherever there is a potential fit. This is crucial to drive sales up, through attraction of target audience and additional features, as well cutting down on losses from features that aren’t valued.