Analyse af produktegenskabers værdi

Betalingsvilje

Analyse af produktegenskabers værdi

Få indsigt i hvor megen værdi kunder lægger i individuelle produktegenskaber (attributter). Beregn den samlede betalingsvilje for nye produkter, som endnu ikke er i markedet.

Løs forskellige prisudfordringer:

 • Fastsæt den optimale pris, i stedet for at gætte.
 • Optimer værdi-baseret prisstrategi
 • Optimer værdi-baseret kommunikation
 • Test nye produktkoncepter for deres indflydelse på fremtidig betalingsvilje
 • Prispositionering i forhold til konkurrenterne

Hvordan fungerer PriceBeam?

PriceBeams løsning bruger en videnskabelig metode til at indsamle markedsdata og analysere resultater, og leverer en detaljeret rapport om dine kunders betalingsvilje. Resultaterne øger din konkurrenceevne, optimerer profitten og hjælper med at fastsætte den langsigtede prispositionering.

Definer målgruppen og beskriv produktet

Du beskriver dit produkt/service på vores online-platform, samt definerer målgruppen for markedsundersøgelsen.

Gennemførsel af dataindsamling

Vi indsamler svar og data omkring dit produkt indenfor den definerede målgruppe.

Analyse

Vi indsamler og analyserer data.

Rapportering

Vi sammenstiller en rapport med resultaterne og konklusionerne, og stiller denne til raadighed på vores online-platform.

Versioner

PriceBeams løsning kan bruges til at adressere forskellige prisudfordringer.

PriceBeam Essential - Forbrugere

Få hurtigt indsigt i hvad forbrugerne i et bestemt marked er villig til at betale for et produkt eller service.

 • Forbrugerindsigt
 • Forstå betalingsviljen
 • Overordnet markedsanalyse
 • Eksisterende eller nyt produkt

PriceBeam Advanced - Forbrugere

Udvidet markedsundersøgelse med indsigt i betalingsvilje per kundesegment/kanal.

 • Forbrugerindsigt
 • Forstå betalingsviljen
 • Overordnet markedsanalyse
 • Detaljerede resultater per segment
 • Eksisterende eller nyt produkt

Business-to-Business

Få indsigt i betalingsviljen hos virksomhedskunder

 • Målgruppe: virksomheder
 • Understand willingness-to-pay
 • Overordnet markedsanalyse
 • Detaljerede resultater per segment
 • Eksisterende eller nyt produkt
 • PriceBeams kundepanel eller egen kontaktliste

Kom i gang med det samme?

Book en demo Gratis Prøveversion

Om PriceBeam

Med en metode, der har vist sig succesfuld i tusindvis af projekter, leverer PriceBeam en markedsundersøgelsesløsning til alle typer af virksomheder, som hurtigt og præcist kan identificere dine kunders betalingsvilje og dermed den optimale pris.

Kontakt

17 Marryat Road, London SW19 5BB, Storbritannien

Copyright © 2021 PriceBeam Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.