<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

SORTIMENTOPTIMERINGLABORATORIUM

SORTIMENTOPTIMERINGLABORATORIUM

 

Hur många produkter eller tjänster i ett sortiment, och deras individuella priser, är utmaningar som många varumärkeshanterare, produktchefer och kundinsiktledare står inför. PriceBeams villighet-att-betala-undersökning kan avslöja hur kunderna ser de individuella artiklarna i sortimentet och hur de skulle välja mellan dem.

Lös olika prissättningsutmaningar:

 •  Testa viljan att betala en premiumsumma för varumärkesförlängningar.
 •  Bestäm det ideala antalet artiklar i sortimentet.
 •  Testa prisförankringseffekter.
 •  Förstå segment/grupper och deras villighet att betala
consumergoods-1
WTPOptimization2

HUR MYCKET ÄR KUNDER VILLIGA ATT BETALA?

PriceBeams villighet-att-betala-undersökning identifierar den optimala prispunkten baserat på vetenskapliga marknadsundersökningar. En av nyckelutgångarna är ett diagram som det till höger som visar marknadens förväntade svar på både kvantitet och intäkter. De optimala prispunkterna är där kurvorna toppar.

 • Kör analysen på en inre marknad eller i flera länder.
 • Kör den i 127 länder världen över.
 • Få resultat för den totala marknaden eller uppdelat efter kundsegment.

FÖRSTÅ SKILLNADER I PREMIUMSUPPFATTNING

 

Analysera betalningsvilja inom hela sortimentet och identifiera snabbt skillnader för den totala marknaden eller per kundsegment. Använd detta för att bestämma värdet som upplevs för varje produkt i sortimentet och om vissa produkter är för nära andra för att erbjuda någon form av differentiering i kundens ögon.

PriceBeamScreenAnalysis2Zoom
 

FINNS I 127 LÄNDER

Kör analyserna i 127 länder runt om i världen utan att lämna skrivbordet. PriceBeam tar hand om att hitta svarande, ställa rätt frågor på det lokala språket, tolka resultaten och leverera den slutliga analysen till dig.

 • Du definierar målmarknaden och beskriver produkten.
 • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
 • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
 • Kör och jämför resultat mellan länder som en del av internationella lanseringar eller prisökningar.
GlobalPrices

HUR FUNGERAR DET?

PriceBeams lösning utför omfattande marknadsundersökningar, samlar och analyserar data innan vi ger dig en detaljerad rapport om dina kunders betalningsvilja. Denna information ser till att du kan stå ut bland konkurrenterna, maximera vinsten, och sätta priser som säkrar ditt varumärkes positionering på sikt.

Definiera erbjudande & målgrupp

Du beskriver din produkt/tjänst på vår molnbaserade plattform och definierar marknad/målgrupp att utföra undersökningen på.

Utför Marknadsundersökning

Vi samlar in marknadsundersökningar för den specificerade produkten/tjänsten inom den definierade marknaden.

Analysering

Vi samlar in data och analyserar den.

Rapport

Vi rapporterar analysen och slutsatserna till dig i vår moln-baserade lösning.

Vill du komma igång?