<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

SÅ FUNGERAR PRICEBEAM

Stegen för att använda PriceBeam är väldigt enkla och rakt på sak. Vi gör det superlätt för dig att utföra marknadsundersökningar för prissättningar.

How It Works

Steg 1: Skapa Undersökningen

Genom att logga in med ditt konto kan du skapa ett projekt. Med ett projekt menar vi en undersökning för att mäta villigheten att betala för en produkt eller tjänst. Du kan skapa så många projekt som du behöver.

När du har skapat ett projekt väljer du vilken målgrupp du behöver för projektet. Detta innebär att du specificerar från vårt utbud i listform profilen av de individer du vill fråga om villigheten att betala för och köpa din produkt eller din tjänst.

Opinion Leader Series (11)

Steg 2: Kvalitetskontroll

Din information genererar en undersökning som skickas ut till den målgrupp du har valt. Innan undersökningen lanseras utför PriceBeams personal en kvalitetskontroll. Om vi upptäcker problem som vi inte själva kan fixa så kommer vi att höra av oss till dig för ytterligare information.

Square Images  (1)

Steg 3: Marknadsundersökning: Prisstudie

Undersökningen lanseras och när vi når ett statistiskt godtyckligt antal svar stänger vi undersökningen och analyserar data.

Du kommer att informeras när undersökningen lanseras, när den blir klar, samt om den aktuella processen när som helst genom att logga in på ditt konto. Undersökningen och analyseringsprocessen tar ungefär en vecka.

Opinion Leader Series (11)

Steg 4: Datainsamling & Kvalitetskontroll

Data samlas in kontinuerligt och när vi har allt vi behöver kommer en PriceBeam-medlem att kvalitetskontrollera datan.

Vi tillämpar även en AI-motor som kollar så att svar verkar realistiska och ordentliga.

Square Images  (4)

Steg 5:Tolkning Av Resultat

PriceBeam ger dig en analys och tolkning av resultaten genom att erbjuda en rad färdiga analyser.

Som tillval kan vi även lägga till mänskliga kommentarer och analys av data, och hjälpa dig att skapa handlingsbara konklusioner.

Square Images  (3)

Steg 6: Analys & Rapportering

Resultaten kommer att inkludera:

  • Svaren på dina frågor
  • Grafer som representerar den uppmätta villigheten att betala för alla svar och för segmenten som du definierat. Detta innebär att du kommer att se hur villigheten att betala ändras allteftersom olika prisnivåer tas i åtanke. Graferna kommer att ge en tydlig indikation på vilket pris ger dig störst försäljningsvolym. Graferna kommer även att indikera farliga prisväggar, psykologiska prispunkter där mindre förändringar kan leda till allvarliga förändringar i försäljningsvolym.
  • Grafer som representerar en modell över vinst/inkomst för alla svar. Detta innebär att du ser vilka priser som ger sig högsta möjliga vinst, något som nästan alltid är annorlunda mot den punkt där du uppnår högst försäljningsvolym.
  • Precisa råd om prissättning för högsta försäljningsvolymen och högsta vinstgenereringen.
Square Images  (2)
Card image icon

Låt oss komma igång

Boka ett online möte med någon av våra experter och hör mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.