<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller mellan dig, användaren av den här hemsidan, och PriceBeam Ltd, hemsidans ägare. PriceBeam Ltd tar integritet gällande dina personliga uppgifter på största allvar. Integritetspolicyn gäller hur vi använder all den data som vi samlar in eller som du ger oss när du använder hemsidan. Var god läs vår integritetspolicy noggrant.

Definitioner och tolkningar

1. I den här integritetspolicyn används följande definitioner:

Data: all den information som du skickar till PriceBeam Ltd via hemsidan. Den här definitionen tillämpar, närhelst möjligt, definitionen i ”Data Protection Act 1989”;

Cookies: en liten textfil som placeras av hemsidan på din dator när du besöker vissa delar av hemsidan och/eller när du använder olika funktioner på hemsidan. Detaljerna kring cookies som används av den här hemsidan hittar du under rubriken Cookies härunder;

PriceBeam Ltd, eller vi: PriceBeam Ltd, ett företag med säte i England och Wales med registreringsnummer 10155950 och vars registrerade kontor finns på 17 Marryat Road, London SW19 5BB, Storbritannien.

Storbritannien och EU Cookie-lagar: ”Privacy and Electronics Communications (EC Directive) Regulations 2003” som den ändrats av ”Privacy and Electronics Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011”;

Användare, eller du: en tredje part som besöker hemsidan och som inte är antingen (i) anställd av PriceBeam Ltd och som handlar som deras anställning förutsätter, eller (ii) är en konsult eller på annat vis utför en tjänst åt PriceBeam Ltd och som besöker hemsidan i samband med att sådana tjänster utförs; och

Hemsidan: den hemsida som du just nu använder, www.pricebeam.com, och alla sub-domäner på hemsidan om inte uttryckligen undantagna i egna användarvillkor.

2. I den här integritetspolicyn, om inte sammanhanget kräver en annan tolkning:

a. singularis inkluderar även the singular includes the pluralis och vice versa;

b. referenser till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor är till underklausuler, klausuler, scheman eller bilagor av den här integritetspolicyn;

c. en referens till en person inkluderar företag, regeringsentiteter, stiftelser och partnerskap;

d. "inklusive" ska förstås som "inklusive men utan begränsningar";

e. referenser till lagstadgar inkluderar modifikationer eller ändringar därav;

f. rubrikernaa och underrubrikerna utgör inte en del av denna integritetspolicy.

Integritetspolicyns omfattning

3. Den här integritetspolicyn gäller endast för PriceBeam Ltd:s handlingar och användare i relation till hemsidan. Den sträcker sig inte till andra hemsidor som det länkas till via den här hemsidan, inklusive men inte begränsat till, länkar till sociala media.

Data som samlas in

4. Vi kan samla in följande data, vilka inkluderar personliga uppgifter, från dig:

a. Kontaktinformation så som meejladresser och telefonnummer;

b. IP-adress (samlas in automatiskt);

c. Webbläsarens typ och version (samlas in automatiskt);

d. Operativsystem (samlas in automatiskt);

e. En lista över webbadresser/URL som börjar med den sida som tog dig till denna hemsida, din aktivitet på denna sida, och slutligen den hemsida som du klickar dig vidare till när du lämnar den här sidan (samlas in automatiskt);

f. I varje fall, i enlighet med denna integritetspolicy.

Vår användning av data

5. I syfte med “Data Protection Act 1998” är PriceBeam Ltd den så kallade "data controller", alltså den som hanterar datan.

6. Vi har kvar all data som du skickar in I 12 månader.

7. Om vi inte är tvugna eller har tillåtelse enligt lag att göra så, och bundna till tredje part enligt den här policyn, så kommer dina data inte att delas med någon tredje part. Detta inkluderar våra partners och/eller andra företag inom vår grupp.

8. Alla personliga uppgifter lagras säkert och i enlighet med principerna i ”Data PRotection Act 1998”. För meer information om säkerhet, se klausulen nedan (Säkerhet).

9. All data nämnd ovan kan då och då krävas av oss för att kunna ge dig den bästa möjliga servicen och upplevelsen när du anvvänder vår hemsida. Specifikt kan data användas av oss i följande syften:

a. intern historikföreing;

b. förbättringar av våra produkter / tjänster;

c. utskickning av mejl eller erbjudanden som kan vara av intresse för dig;

d. kontakt i marknadsföringssyfte som kan utföras via mejl, telefon, fax eller post. Sådan information kan användas för att skräddarsy eller uppdatera hemsidan;

I varje fall, I enlighet med denna policy.

Trejdepartssidor och tjänster

10. PriceBeam Ltd kan då och då anlita tjänster från andra parter i hanteringen av specifika processer som krävs för driften av hemsidan. De som levererar sådana tjänster har inte tillgång till specifika personliga uppgifter om användare av den här hemsidan.

Länkar till andra hemsidor

11. Den här hemsidan kan, då och då, ange länkar till andra hemsidor. Vi har ingen kontroll över sådana hemsidor och ansvarar inte för innehållet på de hemsidorna. Den här integritetspolicyn sträcker sig inte till din användning av sådana andra hemsidor. Det rekommenderas att du läsaer integritetspolicyn eller utlåtandet på andra hemsidor innan du använder dem.

Ändring av företagets ägandeskap eller kontroll

12. PriceBeam Ltd kan, då och då, utöka eller minska sitt företagande och detta kan involvera försäljning och/eller att kontroll av hela eller delar av PriceBeam Ltd flyttas. Data som användare har angett kommer att, när det är relevant, även den att flyttas, och den nya ägaren eller den nya kontrollerande parten, i enlighet med denna policy, kommer att ha tillstånd att använda datan i det syfte som den ursprungligen samlades in för.

13. Vi kan även uppenbara data för en potentiella köpare av vårt företag eller delar av företaget.

14. I ovasntående fall vidtar vi åtgärder i syfte att skydda din integritet.

Kontrollera användningen av din data

15. När du måste skicka in data till oss kommer du att få alternative tatt begränsa vår användning av uppgifterna. Detta kan inkludera följande:

16. Användning av uppgifter för direkta marknadsföringssyften; och

17. Att uppgifter delas med tredje part.

Hemsidans Funktionalitet

18. För att använda alla funktionera på hemsidan kan du bli ombedd att skicka in specifika uppgifter.

19. Du kan begränsa din webbläsares användning av cookies. För mer information, se klausulen längre ner (Cookies).

Tillgång till dina egna uppgifter

20. Du har rätten att be om en kopia på specifika personliga uppgifter som PriceBeam Ltd har om dig (när sådana uppgifter finns) vid betalning av en mindre summa som aldrig överstiger £5.

Säkerhet

21. Datasäkerhet är av extrem vikt för PriceBeam Ltd, och för att skydda dina uppgifter har vi tillämpat lämpliga fysiska, elektroniska och hanteringsrelaterade processer för att skydda och säkra data som samlas in via den här hemsidan.

22. Om lösenord krävs för tillgång till vissa delar av hemsidan ansvarar du själv för att hålla lösenordert konfidentiellt.

23. Vi strävar efter att göra vårt bästa för att skydda personliga uppgifter. Överföring av information via internet är dock inte helt säkert och görs på egen risk. Vi kan inte garantera säkerheten av dina uppgifter som du skickar vi den här hemsidan.

Cookies

24. Den här hemsidan kan placera och få tillgång till cookies på din dator. PriceBeam Ltd använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder hemsidan, och för att förbättra vårt utbud av produkter och tjänster. PriceBeam Ltd har noggrant valt ut dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att säkra att din integritet skyddas och respekteras.

25. Alla cookies som används på den här hemsidan används i enlighet med aktuella lagar i EU och Storbritannien.

26. Innan hemsidan placerar cookies på din dator kommer du att få ett meddelande som begär ditt tillstånd att använda cookies. Genom att ge tillstånd till användningen av cookies möjliggör du för PriceBeam Ltd att ge dig en bättre upplevelse och service. Du kan dock, om du önskar, neka tillstånd till användningen av cookies; detta kan dock leda till att vissa funktioner på hemsidan inte fungerar som de ska.

27. Den här hemsidan får placera följande cookies:

28. Typ av Cookie / Syfte / Strikt nödvändiga Cookies. Dessa är cookies som krävs för att hemsidan ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som låter dig logga in på säkra delar av hemsidan, använda en varukorg eller använda betalningstjänster. Analytiska/prestanda-cookies. Dessa låter oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare förflyttar sig på vår hemsida när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra sättet som vår hemsida fungerar på, till exempel genom att säkra att användare enkelt hittar det de söker. Funktionalitet/ cookies/ Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår hemsida. Detta möjliggör att vi kan skräddarsy innehållet åt dig, hälsa dig med ditt namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt val av språk eller region).

29. Du kan välja att slå av eller på cookies i din webbläsare. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. För ytterligare detaljer, konsultera hjälpmenyn i din webbläsare.

30. Du kan välja att radera cookies när som helst; du kan dock förlora viktig information som ger dig snabb och effektiv tillgång till hemsidan om du gör så, inklusive men inte begränsat till personliga inställningar.

31. Det rekommenderas att du säkrar att din webbläsare är uppdaterad och att du tar del av den hjälpinformation som utvecklaren av din webbläsare tillandahåller om du är osäker på hur du justerar dina integritetsinställningar.

Förflyttning utanför EEC

32. Data som vi samlar in kan lagras och bearbetas i och förflyttas till länder utanför European Economic Area (EEA). Detta kan till exempel ske om våra servrar finns utanför EEA eller en av våra leverantörer befinner sig i ett land utanför EEA. Vi delar även information med andra företag i vår grupp, vissa av vilka finns utanför EEA. Dessa länder har eventuellt inte dataskyddslagar som är samma som de som gäller inom EEA.

33. Om vi flyttar data utanför EEA på detta vis kommer vi att vidta åtgärder för att säkra att dina rättigheter och din integritet fortsätter att skyddas så som beskrivet i denna integritetspolicy. Du accepterar uttryckligen att sådan förflyttning av data sker.

Generellt

34. Du får inte flytta några av de rättigheter du har enligt denna integritetsppolicy till en annan person. Vi får flytta våra rättigheter enligt denna integritetspolicy dit vi rimligen tror att dina rättigheter inte påverkas.

35. Om en rättssal eller kompetent auktoritet anser att något i denna integritetspolicy är ogiltigt, olagligt eller inte kan genomföras ska den delen av integritetspolicyn, i den mån det krävs, anses vara raderad och validiteten av andra delar av denna integritetspolicy ska inte påverkas.

36. Såvida inget annat är överenskommet ska inga förseningar, handlingar eller uteblivanden av endera part i utförandet av rättigheter eller lösningar ses som dispens från rättigheten eller lösningen.

37. Denna integritetspolicy gäller och tolkas enligt engelsk lag. Alla tvister som eventuellt uppstår under denna integritetspolicy ska lösas helt och hållet via Englands rättssystem.

Ändringar av denna integritetspolicy

38. PriceBeam Ltd har rättigheten att ändra denna integritetspolicy så som vi då och då anser nödvändigt eller är tvungna att göra enligt lag. Alla ändringar kommer direkt att läggas ut på hemsidan och anses gälla och ha accepterats när du först använder hemsidan efter att ändringarna har trätt i kraft.

Du kan kontakta PriceBeam Ltd via E-post på info@pricebeam.com