<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder mellem dig, Brugeren af denne Hjemmeside, og PriceBeam Ltd, ejeren og udbyderen af denne hjemmeside. PriceBeam Ltd tager beskyttelsen af dine oplysninger meget alvorligt. Denne privatlivspolitik gælder for vores brug af alle Data indsamlet af os eller leveret af dig i forbindelse med din brug af Hjemmesiden.

Denne privatlivspolitik skal læses sammen med og som supplement til vores Vilkår og Betingelser, som kan findes på: www.pricebeam.com/terms.

Læs venligst denne privatlivspolitik grundigt.

Definitioner og fortolkning

 1. I denne privatlivspolitik anvendes følgende definitioner:

Data

samlet begreb for alle oplysninger, som du afgiver til PriceBeam Ltd via Hjemmesiden. Denne definition omfatter, hvor det er relevant, definitionerne i Databeskyttelseslovgivningen;

Cookies

en lille tekstfil, der placeres på din computer af denne Hjemmeside, når du besøger visse dele af Hjemmesiden og/eller bruger visse funktioner på Hjemmesiden. Nærmere oplysninger om de cookies, der anvendes af denne Hjemmeside, fremgår af afsnittet om Cookies nedenfor;

Databeskyttelseslovgivningen

enhver gældende lov vedrørende behandlingen af personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, direktiv 96/46/EF (Databeskyttelsesdirektivet) eller GDPR og enhver national gennemførelseslovgivning, forordning og afledt lovgivning, så længe GDPR er gældende i Storbritannien;

GDPR

den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679;

PriceBeam Ltd, elle os

PriceBeam Ltd, et selskab registreret i England og Wales med registreringsnummer 10155950, hvis registrerede hjemsted er 17 Marryat Road, London SW19 5BB, Storbritannien;

UK og EU Cookie-lovgivning

forordningen om Privatliv og Elektronisk Kommunikation (EU-direktiv) fra 2003 som ændret ved forordningerne om Privatliv og Elektronisk Kommunikation (EU-direktiv) (ændring) 2011;

Bruger eller dig

enhver tredjepart, der tilgår Hjemmesiden og hverken er (i) ansat af PriceBeam Ltd eller handler på deres vegne som led i sin ansættelse eller (ii) hyret som konsulent eller på anden måde leverer ydelser til PriceBeam Ltd og som tilgår Hjemmesiden i forbindelse med leveringen af sådanne ydelser; og

Hjemmesiden

den hjemmeside, som du bruger lige nu, www.pricebeam.com, og eventuelle underdomæner på dette websted, medmindre disse eksplicit har deres egne Vilkår og Betingelser.

 

 1. Med mindre konteksten nødvendiggør en anden fortolkning, forholder det sig i denne Privatlivspolitik sådan, at:

  a. ental omfatter flertal og omvendt;

  b. henvisninger til underbestemmelser, bestemmelser, skemaer eller bilag er henvisninger til underbestemmelser, bestemmelser, skemaer i eller bilag til denne privatlivspolitik;

  c. en henvisning til en person omfatter firmaer, virksomheder, statslige enheder, sammenslutninger og partnerskaber;

  d. "herunder" forstås som "herunder og uden begrænsning";

  e. en henvisning til en lovbestemmelse omfatter enhver ændring af eller tilføjelse til den;

  f. overskrifterne og underoverskrifterne er ikke en del af denne privatlivspolitik.

 

Anvendelsesområde for denne privatlivspolitik

 1. Denne privatlivspolitik gælder kun for PriceBeam Ltd's og Brugeres handlinger i relation til denne Hjemmeside. Den gælder ikke for hjemmesider, der kan tilgås fra denne Hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle links, som vi måtte give til hjemmesider for sociale medier.
 2. I forhold til den gældende Databeskyttelseslovgivning er PriceBeam Ltd "dataansvarlig". Det betyder, at PriceBeam Ltd bestemmer de formål hvortil, og den måde hvorpå, dine data behandles.

 

Indsamlede data

 1. Vi kan indsamle følgende Data, herunder Personoplysninger, fra dig:

  a. navn;

  b. kontaktoplysninger såsom e-mailadresser og telefonnumre;

  c. IP-adresse (indsamles automatisk);

  d. type og version af webbrowser (indsamles automatisk);

  e. operativsystem (indsamles automatisk);

  f. en liste over URL'er, begyndende med et henvisende websted, din aktivitet på denne Hjemmeside og den hjemmeside, du går videre til (indsamles automatisk);

  g. i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
 1. Vi indsamler Data på følgende måder:

  a. data gives til os af dig; og

  b. data indsamles automatisk.

 

Data, der er givet til os af dig

 1. PriceBeam Ltd indsamler dine Data på en række måder, f.eks.:

  a. når du kontakter os via Hjemmesiden, via telefon, post, e-mail eller på anden måde;

  b. når du registrerer dig hos os og opretter en konto for at modtage vores produkter/tjenester;

  c. når du gennemfører undersøgelser, som vi bruger til forskningsformål (selvom du ikke er forpligtet til at svare på dem);

  d. når du deltager i en konkurrence eller kampagne via en social mediekanal;

  e. når du foretager betalinger til os, via denne Hjemmeside eller på anden måde;

  f. når du vælger at modtage markedsføringskommunikation fra os;

  g. når du bruger vores tjenester;

i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Data, der indsamles automatisk

 1. I det omfang du tilgår Hjemmesiden, indsamler vi dine Data automatisk, f.eks.:

  a. vi indsamler automatisk visse oplysninger om dit besøg på Hjemmesiden. Disse oplysninger hjælper os med at foretage forbedringer af Hjemmesidens indhold og navigation, og omfatter din IP-adresse, datoen, klokkeslættet og hyppigheden, hvormed du tilgår Hjemmesiden, og den måde, du bruger og interagerer med dens indhold på.

  b. vi indsamler dine Data automatisk via cookies i overensstemmelse med cookie-indstillingerne i din browser. For flere oplysninger om cookies, og hvordan vi bruger dem på Hjemmesiden, se afsnittet "Cookies" nedenfor.

 

Vores brug af Data

 1. Alle eller nogle af ovenstående Data kan fra tid til anden være nødvendige for os for at give dig den bedst mulige service og oplevelse, når du bruger vores Hjemmeside. Specifikt kan Data bruges af os til følgende formål:

  a. intern registrering;

  b. forbedring af vores produkter/tjenester;

  c. fremsendelse pr. e-mail af markedsføringsmateriale, der kan være af interesse for dig;

i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 1. Vi kan bruge dine Data til ovenstående formål, hvis vi finder det nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser. Hvis du ikke er tilfreds med dette, har du under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse herimod (se afsnittet "Dine rettigheder" nedenfor).
 2. For at kunne fremsende direkte markedsføring til dig via e-mail skal vi have dit samtykke hertil, enten en opt-in eller soft-opt-in:

  a. soft opt-in-samtykke er en bestemt form for samtykke, som gælder, når du tidligere har været i dialog med os (hvis du f.eks. kontakter os for at få flere oplysninger om et bestemt produkt/tjeneste, og vi markedsfører lignende produkter/tjenester). Ved "soft opt-in"-samtykke betragter vi dit samtykke som givet, medmindre du vælger at trække det tilbage.

  b. til andre former for elektronisk markedsføring er vi forpligtet til at indhente dit udtrykkelige samtykke; det vil sige, at du skal foretage en aktiv og bekræftende handling for at give dit samtykke, for eksempel ved at markere et afkrydsningsfelt, som vi stiller til rådighed.

  c. hvis du ikke er tilfreds med vores tilgang til markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. For at finde ud af, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, se afsnittet "Dine rettigheder" nedenfor.
 3. Når du registrerer dig hos os og opretter en konto for at modtage vores tjenester, er det juridiske grundlag for denne behandling opfyldelsen af en kontrakt mellem dig og os og/eller de skridt, der, på din anmodning, tages med henblik på indgåelse af en sådan kontrakt.
 4. Vi kan bruge dine Data til at vise dig annoncer for PriceBeam Ltd og andet indhold på andre hjemmesider. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine Data til at vise dig annoncer for PriceBeam Ltd og andet indhold på andre hjemmesider, bedes du slå de relevante cookies fra (se afsnittet "Cookies" nedenfor).

 

Hvem vi deler data med

 1. Vi kan dele dine Data med følgende grupper af personer af følgende årsager:

  a. ethvert af vores koncernselskaber eller tilknyttede selskaber - for at sikre korrekt håndtering af din hjemmeside og din virksomhed;

  b. vores medarbejdere, agenter og/eller professionelle rådgivere - for at administrere dine oplysninger;

i hvert tilfælde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Sikring af data

 1. Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Data, for eksempel:

  a. adgangen til din konto styres af en adgangskode og et brugernavn, der er unikt for dig.

  b. vi gemmer dine Data på sikre servere.
 2. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger omfatter foranstaltninger til at håndtere ethvert formodet sikkerhedsbrud. Hvis du har mistanke om misbrug eller tab eller uautoriseret adgang til dine Data, bedes du straks give os besked ved at kontakte os via denne e-mailadresse: privacy@pricebeam.com.
 3. Hvis du ønsker detaljerede oplysninger fra Get Safe Online om, hvordan du beskytter dine oplysninger og dine computere og enheder mod svindel, identitetstyveri, vira og mange andre onlineproblemer, kan du besøge www.getsafeonline.org. Get Safe Online støttes af den britiske regering og førende erhvervsvirksomheder.

 

Opbevaring af data

 1. Medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov, vil vi kun opbevare dine Data på vores systemer i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller indtil du anmoder om at få de pågældende Data slettet.
 2. Selvom vi sletter dine Data, kan de forblive på backup- eller arkivmedier til juridiske, skattemæssige eller regulatoriske formål.

 

Dine rettigheder

 1. Du har følgende rettigheder i forhold til dine Data:

  a. Retten til adgang - retten til at anmode om (i) kopier af de oplysninger, vi har om dig til enhver tid, og (ii) at vi ændrer, opdaterer eller sletter sådanne oplysninger. Hvis vi giver dig adgang til de oplysninger, vi har om dig, opkræver vi ikke noget gebyr herfor, medmindre din anmodning er "åbenbart ubegrundet eller overdreven." Hvor vi er juridisk berettigede til det, kan vi vælge at afvise din anmodning. Hvis vi afviser din anmodning, oplyser vi dig om årsagerne hertil.

  b. Retten til berigtigelse - retten til at få dine Data berigtiget, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.

  c. Retten til sletning - retten til at anmode om, at vi sletter eller fjerner dine Data fra vores systemer.

  d. Retten til at begrænse vores brug af dine Data - retten til at "blokere" os fra at bruge dine Data eller begrænse den måde, hvorpå vi kan bruge dem.

  e. Retten til dataportabilitet - retten til at anmode om, at vi flytter, kopierer eller overfører dine Data.

  f. Retten til at gøre indsigelse - retten til at gøre indsigelse mod vores brug af dine Data, herunder hvor vi bruger dem til at varetage vores legitime interesser.
 2. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder som anført ovenfor eller trække dit samtykke til behandling af dine Data tilbage (i de tilfælde, hvor dit samtykke er vores retsgrundlag for behandling af dine Data), bedes du kontakte os via denne e-mailadresse: privacy@pricebeam.com.
 3. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, en klage, du indgiver i forhold til dine Data, behandles af os, kan du muligvis indbringe din klage for den relevante databeskyttelsesmyndighed. I Storbritannien er dette Information Commissioner's Office (ICO). ICO's kontaktoplysninger kan findes på deres hjemmeside på https://ico.org.uk/.
 4. Det er vigtigt, at de Data, vi har om dig, er nøjagtige og aktuelle. Hold os venligst informeret, hvis dine Data ændres i den periode, vi opbevarer dem i.

 

Overførsler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

 1. Data, som vi indsamler fra dig, kan blive opbevaret og behandlet i og overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det kan for eksempel forekomme, hvis vores servere er placeret i et land uden for EØS, eller en af vores tjenesteudbydere er beliggende i et land uden for EØS. Vi deler også oplysninger med vores koncernselskaber, hvoraf nogle er placeret uden for EØS.
 2. Vi overfører kun Data uden for EØS, hvor det er i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen, og overførselsmetoden giver tilstrækkelige garantier i forhold til dine Data, f.eks. i form af en dataoverførselsaftale, der inkorporerer de nuværende standardkontraktklausuler vedtaget af Europa-Kommissionen, eller ved at tilslutte sig EU-US Privacy Shield Framework, i tilfælde af at den organisation, der modtager de pågældende Data, er baseret i USA.
 3. For at sikre, at dine Data får et passende niveau af beskyttelse, har vi indført passende sikkerhedsforanstaltninger og procedurer i forhold til de tredjeparter, vi deler dine Data med. Dette sikrer, at dine Data behandles af disse tredjeparter på en måde, der er i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningen.

 

Links til andre hjemmesider

 1. Denne Hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til andre hjemmesider. Vi har ingen kontrol over sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for indholdet af disse hjemmesider. Denne Privatlivspolitik omfatter ikke din brug af sådanne hjemmesier. Vi anbefaler, at du læser Privatlivspolitikken for andre hjemmesider, før du bruger dem.

 

Ændringer i virksomhedens ejerskab og kontrol

 1. PriceBeam Ltd kan fra tid til anden udvide eller reducere vores forretning, og dette kan involvere salg og/eller overdragelse af kontrol over hele eller dele af PriceBeam Ltd. Data leveret af Brugere vil, hvor det er relevant for en del af vores virksomhed, der overføres på denne måde, blive overført sammen med denne del, og den nye ejer eller nye kontrollerende part vil i henhold til vilkårene i denne privatlivspolitik have tilladelse til at bruge de pågældende Data til de formål, hvortil de oprindeligt blev leveret til os.
 2. Vi kan også dele dine Data med en potentiel køber af vores virksomhed eller en del af den.
 3. I ovenstående tilfælde vil vi tage skridt med det formål at sikre, at dit privatliv er beskyttet.

 

Cookies

 1. Denne Hjemmeside kan placere og få adgang til visse Cookies på din computer. PriceBeam Ltd bruger Cookies til at forbedre din brugeroplevelse på Hjemmesiden og for at forbedre vores udvalg af tjenester. PriceBeam Ltd har nøje udvalgt disse Cookies og har taget skridt til at sikre, at dit privatliv til enhver tid bliver beskyttet og respekteret.
 2. Alle Cookies, der anvendes af denne Hjemmeside, bruges i overensstemmelse med gældende UK og EU Cookielovgivning.
 3. Før Hjemmesiden placerer Cookies på din computer, vil du blive præsenteret for en meddelelseslinje, der anmoder om dit samtykke til at placere disse Cookies. Ved at give dit samtykke til placeringen af Cookies giver du PriceBeam Ltd mulighed for at give dig en bedre oplevelse og service. Du kan, hvis du ønsker det, nægte at give samtykke til placering af Cookies; dog vil visse funktioner på Hjemmesiden i så fald muligvis ikke fungere fuldt ud eller efter hensigten.
 4. Denne Hjemmeside kan placere følgende Cookies:

Type af Cookie

Formål

Strengt nødvendige cookies

Disse er cookies, der er nødvendige for driften af vores hjemmeside. De omfatter f.eks. cookies, der gør det muligt for dig at logge ind på sikre områder af vores Hjemmeside, bruge en indkøbskurv eller bruge e-faktureringstjenester.

Analytiske/performance-cookies

De giver os mulighed for at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på vores hjemmeside, når de bruger den. Det hjælper os med at forbedre måden, vores hjemmeside fungerer på, for eksempel ved at sikre, at brugerne nemt finder det, de leder efter.

Funktionalitetscookies

Disse bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Det gør det muligt for os at tilpasse vores indhold til dig, hilse på dig ved navn og huske dine præferencer (for eksempel dit valg af sprog eller region).

Målretnings-cookies

Disse cookies registrerer dit besøg på vores hjemmeside, de sider du har besøgt og de links du har fulgt. Vi bruger disse oplysninger til at gøre vores hjemmeside og de annoncer, der vises på den, mere relevante i forhold til dine interesser. Vi kan også dele disse oplysninger med tredjeparter til dette formål.

 

 1. Du kan finde en liste over Cookies, som vi bruger, i Cookie-skemaet.
 2. Du kan vælge at aktivere eller deaktivere Cookies i din internetbrowser. De fleste internetbrowsere accepterer som standard Cookies, men dette kan ændres. Se hjælpemenuen i din internetbrowser for flere oplysninger.
 3. Du kan til enhver tid vælge at slette Cookies; dog kan du i så fald miste oplysninger, der gør det muligt for dig at få adgang til webstedet hurtigere og mere effektivt, herunder, men ikke begrænset til, personaliseringsindstillinger.
 4. Det anbefales, at du sikrer dig, at din internetbrowser er opdateret, og at du konsulterer den hjælp og vejledning, som udvikleren af din internetbrowser har givet, hvis du er usikker på, om du skal justere dine privatlivsindstillinger.
 5. For flere oplysninger om cookies generelt, herunder hvordan du deaktiverer dem, kan du besøge aboutcookies.org. Du kan også finde oplysninger om, hvordan du sletter cookies fra din computer.

 

Generelt

 1. Du må ikke overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik til nogen anden person. Vi kan overføre vores rettigheder under denne privatlivspolitik, hvor vi med rimelighed mener, at dine rettigheder ikke vil blive påvirket.
 2. Hvis en domstol eller kompetent myndighed finder, at en bestemmelse i denne privatlivspolitik (eller en del af en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse i det nødvendige omfang blive anset for at være slettet, og gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser i denne privatlivspolitik vil ikke blive påvirket.
 3. Medmindre andet er aftalt, vil ingen forsinkelse, handling eller undladelse fra en parts side i forbindelse med udøvelsen af en rettighed eller et retsmiddel blive betragtet som et afkald på denne rettighed eller ethvert andet retsmiddel.
 4. Denne aftale er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i England og Wales. Alle tvister, der måtte opstå i henhold til Aftalen, er underlagt de engelske og walisiske domstoles eksklusive jurisdiktion

 

Ændringer af denne privatlivspolitik

 1. PriceBeam Ltd forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik, som vi måtte finde nødvendigt fra tid til anden, eller som det måtte være påkrævet ved lov. Eventuelle ændringer vil straks blive offentliggjort på Hjemmesiden, og du anses for at have accepteret vilkårene i privatlivspolitikken ved din første brug af Hjemmesiden efter ændringerne.

Du kan kontakte PriceBeam Ltd via e-mail på privacy@pricebeam.com.

 

19 April 2023

 

Cookies

Herunder er en liste over de cookies, som vi bruger. Vi har forsøgt at sikre, at listen er komplet og opdateret, men hvis du mener, at vi har glemt en cookie, eller der er uoverensstemmelser, så fortæl os det.

Strengt nødvendige

Vi bruger følgende strengt nødvendige cookies:

Beskrivelse af Cookie

Formål

Sessionscookie

Vi bruger denne sessionscookie til at huske dig og opretholde din session, mens du bruger vores hjemmeside.Analytiske/performance

Vi bruger følgende analytiske/performance-cookies:

 

Beskrivelse af Cookie Formål

Analytiske eller performance-cookies

Vi bruger denne cookie til at hjælpe os med at analysere, hvordan brugerne bruger hjemmesiden.Funktionalitet

Vi bruger følgende funktionalitetscookies:

 

Beskrivelse af Cookie Formål

Funktionalitetscookies

Vi bruger denne cookie til at identificere din browser og analysere trafikmønstre på vores hjemmeside.Målretning

Vi bruger følgende målretningscookies:

 

Beskrivelse af Cookie Formål

Målretnings-cookies

Vi bruger denne cookie for at kunne vise dig relevante ressourcer, der kan downloades.