<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
 

Om PriceBeam

PriceBeam tar med sig årtionden av prissättningsexpertis och kunskap till kunder som vill sluta gissa när de sätter priser.

PriceBeam handlar helt och hållet om att hjälpa företag att förbättra sina prissättningar genom att ta reda på vad det optimala priset är. Vi utför vetenskapliga undersökningar och analyserar kunders villighet att betala, och använder detta för att ge insikter så väl som förslag på handlingar.

Redan från början har PriceBeam skapat ett globalt företag med representation i USA, Storbritannien och Sverige. Teamet bakom PriceBeam kan skryta med erfarna veteraner inom prissättningsindustrin som har årtionden av erfarenhet med att hjälpa företag över hela världen att optimera sina priser och prisstrukturer.

PriceBeam erbjuder överlägsen, kostnadseffektiv och snabb prissättningsforskning till ett brett utbud av industrier, inklusive konsumentvaror, tjänster, start-ups, och entreprenörer och investerare.

Full length of group of happy young business people walking the corridor in office together
  • Group of joyful excited business people throwing papers and having fun in office
  • Examples on a laptop
  • Business graph with arrow showing profits and gains-1

VÅR HISTORIA

Så länge handel har existerat har tillverkare/köpmän försökt att svara på en fråga av stor betydelse: Vilket pris ska jag ta för mina produkter/tjänster? Att hitta rätt svar är avgörande. Sätt ett för högt pris och du kommer att jaga bort kunder som skulle ha varit intresserade av att köpa. Sätt priset för lågt så lämnar du pengar på bordet och säljer dig själv och ditt arbete för billigt. För att komplicera saken ytterligare varierar betalningsviljan för dina produkter från kund till kund och över tid. För att lösa detta problem har företag hittat ett antal metoder för att fastställa sina priser: kanske borde jag kunna sätta mitt pris baserat på produktionskostnaderna + ett visst påslag? Kanske borde jag sätta samma pris som mina konkurrenter? Dessa metoder är standardpraxis i de flesta branscher, men ändå är dessa metoder falska vänner och i slutändan faller de på målsnöret. Varför? Eftersom de inte på något sätt tar hänsyn till kunden och dennes villighet-att-betala. Under de senaste decennierna har akademiker kombinerat statistik, ekonomi och psykologi för att utveckla värdebaserade prissättningstekniker för att extrahera denna information från kunderna, vilket möjliggör fastställande av verkligt optimala priser.

Hittills har dessa värdebaserade prissättningstekniker emellertid inte varit tillgängliga för de flesta företag på grund av komplexiteten, kostnaderna och den involverade tiden. Därför såg vi behovet av att utveckla PriceBeam: en enstaka plats och lösning för alla dina prissättningsinsikter. PrisBeam, som finns som en molnbaserad lösning/mjukvara, gör att du enkelt och snabbt kan utveckla prisundersökningar för att avslöja kundernas betalningsvillighet för din produkt/tjänst. Lägg bara ner 30 minuter på att besvara några frågor om din produkt/tjänst och målmarknad, så tar vi över därifrån. Med hjälp av banbrytande, molnbaserade beräkningar och ett globalt nätverk av partners kan vi kartlägga kunder i 109 länder från alla samhällsskikt. Med hjälp av de senaste statistiska teknikerna tar vi fram dina kunders betalningsvillighet och preferenser och ger dig resultaten på under en vecka. Och det bästa är att vi tack vare vår teknik kan erbjuda våra tjänster till en bråkdel av kostnaden för traditionella marknadsundersökningar. Sluta gissa om prissättning med hjälp av PriceBeam.

Vårt uppdrag: att ge företag möjlighet att kontinuerligt samla marknadsinformation utan att behöva ha specialiserad statistisk kunskap eller prissättningskunskap, till en bråkdel av kostnaderna för gammaldags forskningsmetoder.

Våra företagsvärderingar inkluderar

 

 

                                                                                                                                                           

         Kundfokus                                           Entreprenörskap                                   Globalt synsätt                 Innovation är nyckeln

 

Intresserad av att bli partner?

Kontakta oss

Card image icon

PriceBeam-Resurser

Kolla in PriceBeams senaste webbseminarier och guider.