<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1787088608283188&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

FORSKNING OM KUNDUPPLEVELSER

FORSKNING OM KUNDUPPLEVELSER

 

Hur många produkter eller tjänster i ett sortiment, och deras individuella priser, är utmaningar som många varumärkeshanterare, produktchefer och kundinsiktledare står inför. PriceBeams villighet-att-betala-undersökning kan avslöja hur kunderna ser de enskilda artiklarna i sortimentet och hur de väljer mellan dem.

Lös olika prissättningsutmaningar:

  •  Testa viljan att betala en premiumsumma för varumärkesförlängningar.
  •   Bestäm det ideala antalet artiklar i sortimentet.
  •  Testa prisförankringseffekter.
  •  Testa prisförankringseffekter.
customerexperience
 

FINNS I 127 LÄNDER

Kör analyserna i 127 länder runt om i världen utan att lämna skrivbordet. PriceBeam tar hand om att hitta svarande, ställa rätt frågor på det lokala språket, tolka resultaten och leverera den slutliga analysen till dig.

  • Du definierar målmarknaden och beskriver produkten.
  • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
  • Utför bedömningar inom specifika marknader.
  • Kör och jämför resultat mellan länder som en del av internationella lanseringar eller prisökningar.
GlobalPrices

HUR FUNGERAR DET?

PriceBeams lösning utför omfattande marknadsundersökningar, samlar och analyserar data innan vi ger dig en detaljerad rapport om dina kunders betalningsvilja. Denna information ser till att du kan stå ut bland konkurrenterna, maximera vinsten, och sätta priser som säkrar ditt varumärkes positionering på sikt.

Definiera erbjudande & målgrupp

Du beskriver din produkt/tjänst på vår molnbaserade plattform och definierar marknad/målgrupp att utföra undersökningen på.

Utför Marknadsundersökning

Vi samlar in marknadsundersökningar för den specificerade produkten/tjänsten inom den definierade marknaden.

Analysering

Vi samlar in data och analyserar den.

Rapport

Vi rapporterar analysen och slutsatserna till dig i vår moln-baserade lösning.

Vill du komma igång?