Kampanj- och rabattoptimeringslaboratorium

Kampanj- och rabattoptimeringslaboratorium

Kampanj- och rabattoptimeringslaboratorium

Rabatter och kampanjer är vanliga i de flesta branscher. Att genomföra en kampanj eller ge en rabatt kan, när den görs ordentligt, leverera stegvis försäljning eller hjälpa till att få tillgång till nya kunder. Med PriceBeams villighet-att-betala-forskning kan du snabbt undersöka vad dina kunder verkligen är villiga att betala för en produkt eller tjänst på en viss marknad.

Lös olika prissättningsutmaningar:

  • Vilka marknadsföringsmekanismer fungerar bra och vilka fungerar dåligt?
  • Förutspå kundernas val baserat på erbjudna kampanjer.

Vilka marknadsföringsmekanismer fungerar bra?

PriceBeams kampanjlaboratorium identifierar kundernas reaktioner på olika kampanjalternativ, med eller utan rabatter.

  • Kör analysen på en inre marknad eller i flera länder
  • Kör den i 109 länder världen över.
  • Få resultat för den totala marknaden eller uppdelat efter kundsegment.
WtP Optimization
Willingness-to-Pay by Segment

Förstå skillnader mellan segment

Kör analyser efter kundsegment och identifiera vilka kundsegment som reagerar positivt på vilka marknadsföringsmekanismer. Använd detta för att specifikt rikta in dig på dessa segment och förbättra de totala intäkterna.

Finns i 109 länder

Kör analyserna i 109 länder runt om i världen utan att lämna skrivbordet. PriceBeam tar hand om att hitta svarande, ställa rätt frågor på det lokala språket, tolka resultaten och leverera den slutliga analysen till dig.

  • Du definierar målmarknaden och beskriver produkten.
  • PriceBeam hittar rätt respondenter på var och en av marknaderna.
  • Utför bedömningar inom specifika marknader.
  • Kör och jämför resultat mellan länder som en del av internationella lanseringar eller prisökningar.
Comparative Willingness-to-Pay

Hur fungerar det?

PriceBeams lösning bedriver omfattande marknadsundersökningar, samlar in och analyserar data innan en detaljerad rapport om kundens betalningsvillighet levereras. Denna information gör att du kan sticka ut från konkurrenterna, maximera vinsten och sätta priser som hjälper din långsiktiga varumärkespositionering.

Definiera erbjudanden & målmarknad

Du beskriver din produkt/tjänst på vår molnbaserade plattform. Du definierar också målmarknaden för forskning.

Genomför marknadsundersökningar

Vi samlar in marknadsundersökningar för den givna produkten/tjänsten på den definierade målmarknaden.

Analysera

Vi samlar in och analyserar data.

Rapportera

Vi rapporterar analysen och slutsatserna till dig i vår molnbaserade lösning.

Om PriceBeam

Med en metodik som har bekräftats vara noggrann och exakt i tusentals projekt erbjuder PriceBeam självbetjänta marknadsundersökningar som tar reda på dina kunders villighet att betala för dina produkter eller tjänster, till företag av alla storlekar både snabbt, precist och kostnadseffektivt.

Kontakta Oss

17 Marryat Road, London SW19 5BB, Storbritannien