Undersökningar Av Betalningsvilja

Undersökningar Av Betalningsvilja

Undersökningar Av Betalningsvilja

Undersök snabbt vad dina kunder i en given marknad är villiga att betala för en produkt eller tjänst.

Lös olika prissättningsutmaningar:

 • Att sätta rätt pris istället för att gissa.
 • Att implementera prisökningar mer effektivt.
 • Att sätta priser på nya produkter.
 • Att optimera priser för olika kundsegment.

Hur Fungerar Det?

PriceBeams lösning utför omfattande marknadsundersökningar, samlar och analyserar data innan vi ger dig en detaljerad rapport om dina kunders betalningsvilja. Denna information ser till att du kan stå ut bland konkurrenterna, maximera vinsten, och sätta priser som säkrar ditt varumärkes positionering på sikt.

Definiera erbjudande & målgrupp

Du beskriver din produkt/tjänst på vår molnbaserade plattform och definierar marknad/målgrupp att utföra undersökningen på.

Utför Marknadsundersökning

Vi samlar in marknadsundersökningar för den specificerade produkten/tjänsten inom den definierade marknaden.

Analysering

Vi samlar in data och analyserar den.

Rapport

Vi rapporterar analysen och slutsatserna till dig i vår moln-baserade lösning.

Paket

PriceBeams lösningar kan vara svaret på en rad olika prissättningsutmaningar.

PriceBeam Essential - Konsumenter

Undersök snabbt vad dina kunder i en given marknad är villiga att betala för en produkt eller tjänst.

 • Konsumentinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Övergripande marknadsanalys
 • Existerande eller nya produkter

PriceBeam Advanced - Konsumenter

Utöka forskningen genom att analysera kunders betalningsvilja som helhet samt per segment.

 • Konsumentinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Övergripande marknadsanalys
 • Djupgående analys per segment
 • Existerande eller nya produkter

Business-to-Business

Förstå betalningsviljan bland företagskunder

 • Företagsinsikter
 • Förstå villigheten att betala
 • Generell marknadsanalys
 • Djupgående analys per segment
 • Existerande eller nya produkter
 • PriceBeams panel eller egen panel

Om PriceBeam

Med en metodik som har bekräftats vara noggrann och exakt i tusentals projekt erbjuder PriceBeam självbetjänta marknadsundersökningar som tar reda på dina kunders villighet att betala för dina produkter eller tjänster, till företag av alla storlekar både snabbt, precist och kostnadseffektivt.

Kontakta Oss

2 Glendale Drive, London SW19 7BG, Storbritannien