PriceBeams Paket & Alternativ

PriceBeams Paket & Alternativ

Oavsett om din marknad är med konsumenter eller företag så har vi rätt paket för dig.

Målgrupp Paket Villighet Att Betala Jämförbar Villighet Att Betala Värdeattribut

Konsumenter

Essential
(utan segmentering)
Betalningsvilja - PriceBeam Essential - Konsumenter
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserat på marknaden
 • Exakta prisrekommendationer
 • För en enstaka marknad och produkt
Jämförbar Betalningsvilja - PriceBeam Essential - Konsumenter
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserat på marknaden
 • Exakta prisrekommendationer
 • Jämför flera produkter över samma marknad
Värdeattribut - PriceBeam Essential - Konsumenter
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Förstå villigheten att betala för olika funktioner
 • Exakta prisrekommendationer
 • För en enstaka marknad och produkt

Konsumenter

Advanced
(med segmentering)

Lägg till segmentering för att ta reda på vilka olika segment i marknaden som är villiga att betala för din produkt eller tjänst

Betalningsvilja - PriceBeam Advanced - Konsumenter
 • Alla funktionerna i PriceBeam Essential
 • Segmentera marknaden längs gränser för villighet att betala
 • Segmentera marknaden längs värde- och beslutsledare
 • Få våra expertkommentarer om datan
Jämförbar Betalningsvilja - PriceBeam Advanced - Konsumenter
 • Alla funktionerna i PriceBeam Essential
 • Segmentera marknaden längs gränser för villighet att betala
 • Segmentera marknaden längs värde- och beslutsledare
 • Få våra expertkommentarer om datan
Värdeattribut - PriceBeam Advanced - Konsumenter
 • Alla funktionerna i PriceBeam Essential
 • Segmentera marknaden längs gränser för villighet att betala
 • Segmentera marknaden längs värde- och beslutsledare
 • Få våra expertkommentarer om datan

Företag

PriceBeam-anskaffade Svarande Betalningsvilja - B2B - PriceBeam Data
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserad på din marknad
 • Exakta prisrekommendationer
 • PriceBeam hittar de svarande
Jämförbar Betalningsvilja - B2B - PriceBeam Data
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserad på din marknad
 • Exakta prisrekommendationer
 • PriceBeam hittar de svarande
Värdeattribut - B2B - PriceBeam Data
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserad på din marknad
 • Exakta prisrekommendationer
 • PriceBeam hittar de svarande

Företag

Data Från Egna Svarande Betalningsvilja - B2B - Egna Svarande
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserad på din marknad
 • Exakta prisrekommendationer
 • Använd PriceBeams plattform men kontakta egen lista
Jämförbar Betalningsvilja - B2B - Egna Svarande
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserad på din marknad
 • Exakta prisrekommendationer
 • Använd PriceBeams plattform men kontakta egen lista
Värdeattribut - B2B - Egna Svarande
 • Skräddarsydda Nätbaserade Marknadsundersökningar
 • Statistiskt säkerställda svar
 • Fokuserad på din marknad
 • Exakta prisrekommendationer
 • Använd PriceBeams plattform men kontakta egen lista
Lär dig mer Lär dig mer Lär dig mer

Om PriceBeam

Med en metodik som har bekräftats vara noggrann och exakt i tusentals projekt erbjuder PriceBeam självbetjänta marknadsundersökningar som tar reda på dina kunders villighet att betala för dina produkter eller tjänster, till företag av alla storlekar både snabbt, precist och kostnadseffektivt.

Kontakta Oss

2 Glendale Drive, London SW19 7BG, Storbritannien